Årsmøte 2018

 
Hei alle sammen :-)
Vi minner om årsmøte 2018 , i Havrebua på Stav , tirsdag 13. februar kl 1900. Ida Gillebo kommer og forteller fra FEIF sitt avlseminar på Island. Det blir spennende.
 
Vi vil samtidig minne om at du må ha betalt medlemskontingent for 2018 for å kunne stille til valg, ha talerett og for å ha stemmerett på årsmøtet. Du må i tilllegg ha vært medlem i minimum en måned. Dette er sjekket med Norges idrettsforbund, og deres reglement som er overordnet våre vedtekter. Det betyr at dersom du var medlem i 2017 og ikke har betalt årskontingent for 2018, så er du å anse som medlem fortsatt, men du har ikke stemme og talerett på årsmøtet. Dersom du har vært medlem i minimum en måned OG har betalt årskontingent for 2018 så har du stemme og talerett på årsmøtet.
 
Vi ønsker alle velkommen på Årsmøtet og håper å se mange av dere der. Det blir servert kaffe, te og kaker :-)
 
vennlig hilsen styret

Vellykket kurshelg med Bjørn Kjersem på Stav!

Helgen 19-21. januar holdt Fengur Islandshestforening teori- og demokurs med Bjørn Kjersem i Hippodromen på Stav. Hele 30 deltakere var innom Hippodromen i løpet av helgen, hvorav 22 deltok alle 3 dagene. Deltakerne kom fra flere ulike miljøer, og noen hadde til og med reist langveisfra for å delta. Helgen ble lagt opp med både teoriundervisning og demo i rundpaddock som var satt opp inne i Hippodromen for anledningen. Fem hester var med som demohester, 4 islandshester og 1 svensk varmblods ridehest.

Kurset startet fredag kveld med 3 timer teori med tema «Hestens vilje, fremdrift og positivitet». Her snakket Bjørn blant annet om hestens 3 karakteristikker frykt, rang og latskap og hvordan man skal legge opp treningen av hesten med utgangspunkt i disse. Noe Bjørn presiserte som gjennomgående tema i treningen, var bruken av positiv forsterkning som motivator for å få hesten positiv og samarbeidsvillig. Fredagskvelden ble avsluttet med en demo i Hippodromen hvor Bjørn jobbet med en av demohestene. Det var veldig interessant å få se teori i praksis, og Bjørn er flink til å fortelle og forklare underveis mens han arbeider.

Hovedtema for lørdagen var det Bjørn kaller fundamenttrening. Det man legger i fundamenttreningen fra bakken får man igjen i all omgang med hesten. Å bruke tid på dette tidlig i hestens utdanning er god «time management» og skaper tilfredse hester som alltid har en trygg leder å forholde seg til. Det var veldig lærerikt å se demo på de ulike hestene, og hvor godt de responderte på arbeidsprinsippene til fundamenttreningen til tross for at alle hadde ulike utgangspunkt.

Tema for søndagen var leietrening og håndtering, samt at vi fikk demonstrasjon av «spook in place» – en metode som brukes for å lære hestene å stå i ro når de blir skremt. Under leietreningen fikk demohestenes eiere brynt seg litt, og hele økten ble avsluttet med at vi bandt flere hester fast i hverandre. Dette er en måte både Bjørn med flere andre dyktige hestetrenere bruker for å temme unghester, og det var flott å se hvordan hestene innrettet seg etter hverandre og hvor fort de skjønte hvordan de skulle plassere seg i forhold til presset fra tauet de var bundet i. Hele 4 hester var bundet sammen på slutten, og de skrittet, svingte høyre og venstre, gjorde holdt og travet side om side. En flott avslutning på et lærerikt kurs!

Det var moro at en liten klubb som Fengur klarte å samle så mange hestefolk fra ulike miljøer og dalfører. Tusen takk til Katrine Hoff som iverksatte denne kurshelgen! Ingen tvil om at det er behov for kurs av denne typen, og vi håper å kunne arrangere flere slike i fremtiden!

Innlegget er innsendt av Ina Kyrkjebø Wickmann

26804604_10159851799620627_7940901829491351927_n

Innstilling fra valgkomiteen, Årsmøtet 2018

Leder:                                              Gunn Heidi Nilsson

Nestleder:                                      Katrine Hoff

Sekretær:                                        Ina K. Wickmann

Kasserer:                                        Magdalene Storsveen

Vara:                                                Mathilde R. Høyem

Revisor:                                          Nina Rokvam

Valgkomitee:                                 Gunhild Haugum og Nina Ringerud

Sittende verv (-2019)

Styremedlem:                               Sunniva Langmo

Ungdomsrepresentant:                  Heidi Stenseng

Revisor:                                          Marit N. Fliflet

 

18.01.2018

Helene Strøm Kraabøl

Ida Schübeler-Mogstad Gillebo

Innkalling til Årsmøte i Fengur Islandshestforening, 2018

Dato: 13. februar
Sted : Havrebua på Stav
Kl 1900

Saker:
1) Registrering av stemmeberettigede
2) Velge dirigent og 2 representanter til å skrive under protokollen
3) Godkjenning Innkalling og saksliste
4) Behandle foreningens årsmelding
5) Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6) Kontingent 2019

7) Vedtektsendring § 10 Styrets sammensetning *
8) Behandle innkomne forslag
9) Valg

* Angående § 10 Styret

Slik står det nå:

 1. a) Leder velges for 1 år om gangen
 2. b) Nestleder (med sekretærfunksjon) Velges for 2 år om gangen.

5 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det

er behov for.

Side 8 av 13

 1. c) Kasserer velges for 2 år om gangen
 2. d) 2 styremedlemmer. Velges for 2 år om gangen
 3. e) 1 varamedlem Velges for 2 år om gangen

Dette må vi endre slik at styrets sammensetning er i tråd med Norges Idrettsforbund sitt regelverk:

Forslag: Det endres til:

 1. Leder velges for 1 år om gangen
 2. Nestleder velges for 2 år om gangen
 3. Sekretær velges for 2 år om gangen
 4. Kasserer velges for 2 år om gangen
 5. Styremedlem velges for 2 år om gangen
 6. Ungdomsrepresentant velges for 2 år om gangen
 7. Ett varamedlem velges for 2 år om gangen.

Etter årsmøtet vil Ida Schübeler-Mogstad Gillebo holde et foredrag fra sin deltagelse på FEIF sitt avlsseminar.

Styret 2017 har bestått av:
Leder: Gunn Heidi Nilsson (på valg)
Sekretær: Gunhild Haugum (på valg)
Kasserer: Elin Fossum (på valg)
Styremedlem: Katrine Hoff (på valg)

Styremedlem: Sunniva Langmo ( Ikke på valg )
Ungdomsrepresentant: Heidi Stenseng (Ikke på valg)

Varamedlem: Ina Kyrkjebø Wickmann (Ikke på valg)
Revisorer: Marit N Fliflet (Ikke på valg)

Nina Rokvam ( På valg)

Valgkomite: Ida S.M Gillebo (På valg )

Helene Strøm Kråbøl ( På valg)

Turkomite har vært: Mathilde Rosenvinge Høyem, Marthe Sveen, Sunniva Langmo

Ansvarlig for hjemmesiden : Katrine Hoff

Valgkomiteens innstilling for 2018 blir ettersendt så fort den er klar.
INNKOMNE FORSLAG MÅ VÆRE INNSENDT TIL STYRET SENEST 29 januar.

DET BLIR SERVERT KAFFE/TE OG KAKE.

VELKOMMEN !!